voorwaarden

Voorwaarden werkplaats

Aan het gebruik van de werkplaats, machines en gereedschappen zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Reserveren is verplicht.
  Neem voor dat je naar de werkplaats komt contact op met de medewerkers van de werkplaats. Dit kan telefonisch en/of per mail of voor leden via de website.
 • Gebruik van de machines en gereedschap is voor eigen risico.
 • Gebruiker stelt zich voor aanvang van zijn of haar werkzaamheden op de hoogte van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de betreffende machine.
 • Gezeever zeefdrukwerkplaats en De Veerman aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijke schade of letsel veroorzaakt door gebruik van machines of gereedschap.
 • Schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van machines of gereedschap wordt op de gebruiker verhaald.
  Als het gaas wordt beschadigd van zeefdrukramen zal de gebruiker de kosten vergoeden voor het opnieuw bespannen van het zeefdrukraam.

  Gebruiker is verplicht ontstane schade aan machines of gereedschap te melden bij dienstdoende vrijwilliger of medewerker.

 • Bij het beëindigen van de activiteiten ruimt gebruiker op en laat de werkplek schoon achter en volgt alle instructies op van de afsluitprocedure die te vinden is aan de uitgang
 • Gebruikers kunnen maximaal twee toegewezen dozen met materiaal stockeren en één eigen zeefdrukraam.

  Het is niet toegestaan andere materialen of werkstukken in de werkplaats achter te laten.

 • Pas nadat de eerste betaling is ontvangen, kan men van de werkplaats gebruik maken.

  De periodieke abonnementsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de deelnemer de toegang tot de werkplaats worden ontzegd.

 • Er mag enkel met inkten op waterbasis worden gedrukt.
 • Het bedrukken van huisdieren is niet toegestaan.
 • Lidmaatschap is strikt persoonlijk niet overdraagbaar
 • Het is niet mogelijk het lidmaatschap te annuleren of tussentijds op te zeggen
 • Na afloop van het lidmaatschap moeten alle materialen inclusief zeefdrukramen binnen twee weken worden opgehaald. Als dit niet wordt gedaan worden deze materialen eigendom van Gezeever.
 • Gezeever is een niet-commerciële gedeelde werkplaats. Alle leden dragen een gedeelde verantwoordelijk voor het op orde houden van het atelier. Dus ook voor het opruimen, legen van vuilbakken, dubbelchecken van gekuiste zeven enaldiedingen.
 • Houd rekening met je collega leden en zorg ervoor dat je tijdens het drukken voldoende ruimte laat voor de overige leden.
 • Indien de regels niet worden nageleefd kan Gezeever beslissen het lidmaatschap stop te zetten